Het Nationaal Gerechtshof

TerugVolgende
 
 
1802-1811
Op 16 oktober 1801 trad voor de Bataafse Republiek een nieuwe staatsregeling in werking. Als belangrijk novum bracht zij de instelling van een hoogste rechtscollege, belast met het toezicht op de rechtspleging van het gehele land: het Nationaal Gerechtshof. Een eerste stap op de weg naar een eenvormige rechtspraak in de gehele staat was hiermee gezet. In deze uitgave komen achtereenvolgens de voorgeschiedenis, de instructie, de taak en bevoegdheden, de vergaderingen van de raad van het Nationaal Gerechtshof en de door het hoogste rechtscollege uitgebrachte considerati├źn en adviezen ter sprake. Uiteraard komen ook de hoofdlijnen van de procedure bij het Nationaal Gerechtsdhof en de positie van de procureur-generaal bij het hof aan de orde.
   
Titel Het Nationaal Gerechtshof

Ondertitel 1802-1811
Auteur mr. E.C.G. Bauwens
Rubriek Franse Revolutie, Patriotten- & Franse tijd
Omvang 476 Pagina's
Formaat 22 x 28
Uitvoering Gebonden, geïllustreerd
Prijs € 29,00
ISBN 978 90 6881 068 4
Status Bijna uitverkocht
   
 

TerugVolgende