Alexander Gogel (1765-1821)

TerugVolgende
 
 
Financier van de staat in tijden van revolutie
Alexander Gogel (1765-1821) was in zijn tijd de belangrijkste man op het gebied van belastingen en van overheidsfinanciën. Als jong revolutionair had hij de val van het stadhouderlijk bewind en de komst van de Franse troepen toegejuicht. In de daaropvolgende negentien jaar vervulde hij haast onafgebroken openbare functies op het gebied van de staatsfinanciën. Al moest hij in de loop der tijd veel van zijn republikeinse idealen prijsgeven, hij bleef zich met hart en ziel inzetten voor de fiscale en economische éénwording van het land. Hij was de geestelijke vader van het eerste algemene Nederlandse belastingstelsel. Na het herstel van de onafhankelijkheid van het land en de stichting van het koninkrijk bekleedde Gogel geen openbare functie meer.

Gogel was meer dan financier en zakenman. Gedurende zijn ambtsperiode heeft hij de aanzet gegeven tot het bijeenbrengen van een nationale kunstcollectie die is uitgegroeid tot het huidige Rijksmuseum. Ook voor letterkunde had hij belangstelling, alhoewel hij daar geen belangrijke bijdrage heeft geleverd. In zijn laatste jaren heeft hij actief meegewerkt aan instellingen van algemeen nut.

Uit het uitvoerig archief dat Gogel heeft nagelaten en waarin de correspondentie met tal van tijdgenoten is bewaard komt het beeld naar voren van een bewogen mens in een woelige tijd. Zonder uitputtend in te gaan op de fiscale en financiële aspecten van zijn voorstellen en maatregelen wordt, in de context van zijn tijd, een schets van zijn leven gegeven, zowel van zijn politieke activiteiten als van zijn maatschappelijke bewogenheid en van zijn huiselijk bestaan. Want naast het verwezenlijken van zijn ideaal van een ′Eén- en ondeelbaar′ Nederland heeft hij zich steeds ingezet voor maatregelen die zowel doeltreffend waren als blijk gaven van sociale betrokkenheid. Daarmede behoort Gogel tot de grote staatslieden uit onze geschiedenis.   
Titel Alexander Gogel (1765-1821)

Ondertitel Financier van de staat in tijden van revolutie
Auteur E.J. Vles
Rubriek Franse Revolutie, Patriotten- & Franse tijd
Omvang 274 Pagina's
Formaat 15,2 x 21 cm
Uitvoering Paperback, geillustreerd
Prijs € 22,50
ISBN 978 90 6707 643 2
Status Voorraad
   
 

TerugVolgende