De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek

TerugVolgende
 
 
Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Tot voor kort werd nauwelijks onderkend hoezeer het patrottisme als internationale stroming wortelde in onbehagen over de toestand van de overheidsfinancien. Door de hoge oorlogsuitgaven was in de achttiende eeuw de staatsschuld in veel Europese staten sterk gestegen. De groeiende rentelast vergde steeds hogere belastingopbrengsten. In Nederland maakten radicale patriotten na 1795 met steun van Franse revolutionaire troepen niet alleen een einde aan de oude regentenoligarchie, maar tevens aan de financiele autonomie van de gewesten. Zo werden de grondslagen gelegd voor het financiele instrumentarium waarmee de nationale overheid tot op de dag van vandaag haar sociaal-economische beleid voert. Dit boek gaat over de vraag in hoeverre de eerste Nederlandse volksvertegenwoordigers met dit instrumentarium een patriots financieel beleid wisten te realiseren.
   
Titel De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek

Ondertitel Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Auteur dr. J.M.F. Fritschy
Rubriek Franse Revolutie, Patriotten- & Franse tijd
Omvang 336 Pagina's
Formaat 17,5 x 24,5 cm
Uitvoering Gebonden, geïllustreerd
Prijs € 31,50
ISBN 90 7262 701 6
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende