Brieven uit Indie

TerugVolgende
 
 
1946-1949
Enkele maanden voor het vertrek van de oorlogsonderdelen van de Zeven December Divisie naar Indie in het voorjaar van 1946 werden 30 kandidaten aangewezen voor de functie van contact-officier. Ze moesten geschikt zijn om met de troep om te gaan, niet te jong en potentieel officier. De aldus geselecteerde dienstplichtigen werden na een korte opleiding voor de leeuwen geworpen als legervoorlichters in Indie. Een van deze jonge contact-officieren was de latere minister voor Wetenschapsbeleid in het kabinet Den Uyl, F.H.P. Trip. Van het begin af schreef de auteur brieven naar huis, waarin hij uit eerste hand verslag deed van zijn belevenissen aan het Indische front. Die brieven, door de auteur zelf met een verbindende tekst samengevoegd, geven een uiterst levendig beeld van de sfeer en stemming van toen en brengen zaken aan het licht die niet algemeen bekend zijn.
   
Titel Brieven uit Indie

Ondertitel 1946-1949
Auteur F.H.P. Trip
Rubriek Nederlands-Indie/Indonesie
Omvang 70 Pagina's
Formaat 17 x 24 cm
Uitvoering Paperback, geillustreerd
Prijs € 15,00
ISBN 90 6707 224 9
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende