De droom van de revolutie

TerugVolgende
 
 
Nieuwe benaderingen van het patriottisme
De herdenking van 200 jaar patriottisme in 1988 gaf de aanzet tot een nieuwe, meer politiek-culturele interpretatie. In deze bundel krijgen culturele en mentale aspecten dan ook ruime aandacht. Tussen de historiografische tour d′horizon van A.E.M. Janssen en de nabeschouwing van prof. E.H. Kossmann die de voorlopige resultaten van de nieuwe politiek-culturele interpretatie kritisch onder de loep neemt, worden allereerst de politieke veranderingen besproken. N.C.F. van Sas verdedigt de stelling dat het patriottisme verantwoordelijk moet worden gesteld voor de uitvinding van de moderne politiek, terwijl W.R.E. Velema de ontwikkeling van het politieke vocabulaire analyseert. Prof. J. Roegiers brengt in eenzelfde kader van politieke vernieuwing de iconografie van de Brabantse revolutie in beeld. Vervolgens bestudeert J. Roelevink de gevolgen van de politieke discussie van de toegenomen wetenschappelijke belangstelling voor de geschiedenis in de tweede helft van de achttiende eeuw. Daarnaast worden het Nederlandse revolutionaire kostuum (S. Rijs) en de kleuren en symbolen (L. Dierloo) van de Brabantse omwenteling aan een nader onderzoek onderworpen. De bijdragen tenslotte van Fr. Grijzenhout en P. Delsaerdt over het revolutionaire feest maken een vergelijking van de functie van dit propaganda-instrument in de Brabantse en Patriotse revolutie mogelijk.
   
Titel De droom van de revolutie

Ondertitel Nieuwe benaderingen van het patriottisme
Auteur prof.dr. H. Bots en prof.dr. W.W. Mijnhardt
Rubriek Franse Revolutie, Patriotten- & Franse tijd
Omvang 144 Pagina's
Formaat 17 x 24 cm
Uitvoering Paperback, geillustreerd
Prijs € 20,50
ISBN 90 6707 149 8
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende