Waterloo. Glorie zonder helden

TerugVolgende
 
 

Bij Waterloo werd Napoleon door de verenigde legers van geallieerd Europa definitief verslagen. Geen veldslag in de nieuwe geschiedenis heeft zo ingrijpende gevolgen gehad en is zo bekend gebleven. Over deze bloedige slag zijn ook vele legenden in omloop. Vooral over het aandeel van de Nederlanders in de veldslag zijn veel verdichtsels geschreven. In de Engelse geschiedschrijving wordt de Dutch-Belgians meestal een weinig roemvolle rol toebedeeld. Na jaren van onderzoek is de auteur tot de conclusie gekomen dat de Nederlandse troepen door Wellington deels voor praktisch onuitvoerbare opdrachten werden gesteld, deels zelfs buiten spel werden gezet. De werkelijke achtergronden van de slag tot en met het voor de Fransen catastrofale einde vormen het onderwerp van dit boek.
   
Titel Waterloo. Glorie zonder helden

Ondertitel
Auteur dr. N. Vels Heijn
Rubriek Franse Revolutie, Patriotten- & Franse tijd
Omvang 160 Pagina's
Formaat 17 x 24 cm
Uitvoering Paperback
Prijs € 14,75
ISBN 90 6707 157 9
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende