De reserve-officier der Artillerie

TerugVolgende
 
 
SROBA, SROOA, SROA, SROLuA
In het Strategisch Akkoord van november 2002 van het kabinet Balkenende 1 werd het opheffen van alle nog bestaande reserve-eenheden aangekondigd. Een groep reserve-officieren van de Vereniging Officieren Artillerie realiseerde zich dat door dit kabinetsvoornemen een einde zou komen aan een tijdperk dat voor het Wapen der Artillerie was begonnen in oktober 1910. Men realiseerde zich ook dat een einde zou komen aan de intensieve dienstcontacten, niet alleen onderling, maar ook met de collega beroepsofficieren. Spontaan werd een werkgroep gevormd om een Gedenkboek samen te stellen, waarin in compacte vorm de geschiedenis wordt gepresenteerd van de Scholen voor Reserve-Officieren der Artillerie, niet alleen in een historische verantwoorde vorm, maar ook met de nodige veelal persoonlijk getinte herinneringen. Talrijke groeps- en actiefoto’s zullen bestaande banden verstevigen en oude banden weer kunnen aanhalen.
   
Titel De reserve-officier der Artillerie

Ondertitel SROBA, SROOA, SROA, SROLuA
Auteur P.J. Anthonissen
Rubriek Militaire geschiedenis
Omvang 432 Pagina's
Formaat 17,5 x 24,5 cm
Uitvoering Gebonden, rijk geïllustreerd
Prijs € 22,50
ISBN 90 6707 578 7
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende