Pieter Paulus (1753-1796)

TerugVolgende
 
 
Patriot en Staatsman
Toen Pieter Paulus in 1796 stierf, werd zijn dood als een groot, nationaal verlies ervaren. In de Nationale Vergadering werd door alle aanwezigen plechtig verklaard dat Paulus, tot aan zijn dood toe, niet “opgehouden had zich bij het Vaderland en bij de Vrijheid verdienstelijk te maken”. Nu, na meer dan twee eeuwen, is de naam van Pieter Paulus in de vergetelheid geraakt. Ten dele is dat het gevolg van het feit, dat de ideeën en daden van hem en van zijn tijdgenoten door de snel veranderende politieke omstandigheden van zijn tijd achterhaald werden. Niet in de laatste plaats is de vroege dood van Paulus, op het toppunt van zijn macht en kunnen, er een oorzaak van.
Dit is het levensverhaal van een interessante rechtsgeleerde en politicus die achtereenvolgens als advocaat bij het Hof van Holland, als advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit van de Maze en als voorzitter van de Nationale Vergadering op de voorgrond trad.
   
Titel Pieter Paulus (1753-1796)

Ondertitel Patriot en Staatsman
Auteur E.J. Vles
Rubriek Biografieen
Omvang 160 Pagina's
Formaat 15,2 x 21 cm
Uitvoering Paperback, geïllustreerd
Prijs € 19,50
ISBN 978 90 6707 574 9
Status Voorraad
   
 

TerugVolgende