Eresaluut aan een vergeten leger

TerugVolgende
 
 
Vreugde en verdriet van de bewoners van Bronbeek
Dankzij een koninklijk gebaar werd op 19 februari 1863 te Arnhem een speciaal tehuis geopend voor de opvang en verpleging van ‘de oude en gebrekkige krijgslieden uit de koloniën’: het Koloniaal Militair Invalidenhuis ‘Bronbeek’. De huidige naam is: Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum’Bronbeek’. Meer dan 6.000 oud-militairen hebben sedertdien gedurende korte of langer tijd op ‘Bronbeek’ gewoond. Een groot deel van hen is daar ook overleden. Over de bewoners van ‘Bronbeek’ werd tot nu toe weinig geschreven. In dit gedenkboek staan die bewoners centraal. De laatste oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger voor wie het Tehuis eens exclusief was bestemd, bevinden zich thans allen in de herfst van hun leven. Vandaar dit eresaluut aan een vergeten leger.
   
Titel Eresaluut aan een vergeten leger

Ondertitel Vreugde en verdriet van de bewoners van Bronbeek
Auteur G.A. Geerts
Rubriek Militaire geschiedenis
Omvang 280 Pagina's
Formaat 17 x 24 cm
Uitvoering Paperback, geďllustreerd
Prijs € 15,00
ISBN 90 6707 564 7
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende