Ambon in het 19e-eeuwse Indië

TerugVolgende
 
 
van wingewest tot werfdepot
In deze monografie wordt de geschiedenis van de Midden-Molukken vanaf 1796 tot het begin van de 20e eeuw beschreven, binnen de context van Nederlands-Indië. De titel Ambon in het 19e-eeuwse Indië: van wingewest tot werfdepot verwijst naar de verschuivende positie van Ambon en omliggende eilanden binnen Nederlands-Indië.
Aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw was Ambon vanwege het monopolie op de kruidnagelproductie voor de wereldmarkt nog een waar wingewest en werd Ambon derhalve nog beschouwd als een kostbare parel aan de koloniale kroon; vervolgens werd Ambon vanaf 1817 voor het gouvernement, vanwege het wegvallen van de monopoliepositie in de kruidnagelproductie door aanplant van kruidnagelbomen buiten Nederlands-Indië, een verliespost; daarentegen tekende zich vanaf circa 1870 voor het gouvernement een indirect voordeel van het bezit van de Ambonse eilanden af, doordat de relatief goed opgeleide christenen van de Ambonse eilanden een reservoir gingen vormen voor werving van militairen voor het Indisch leger en van lager administratief personeel voor de ambtenarij en het bedrijfsleven in Nederlands-Indië.
In de titel staat ‘Ambon’ dus niet alleen voor het eiland Ambon en omliggende eilanden, maar ook voor de rol binnen het koloniale bestel van de Ambonezen elders in Nederlands-Indië, en dan speciaal in het Indisch leger.
   
Titel Ambon in het 19e-eeuwse Indië

Ondertitel van wingewest tot werfdepot
Auteur dr. Chris F. van Fraassen
Rubriek Nederlands-Indie/Indonesie
Omvang 750 Pagina's
Formaat 17,5 x 24,5 cm
Uitvoering Gebonden, gellustreerd
Prijs € 39,50
ISBN
Status Nieuw
   
 

TerugVolgende