Met vliegende vaandels en slaande trom

TerugVolgende
 
 
Oorlog in de Lage Landen 1559-1659
In dit rijk geillustreerde boek wordt een algemeen overzicht gegeven van de landoorlogen die de Nederlanden gedurende bijna honderd jaar teisterden. Het inleidend hoofdstuk schetst de politieke en krijgskundige ontwikkelingen. Daarna worden de gebeurtenissen meer uitvoerig behandeld. Als begin van de hier te behandelen periode is de Vrede van Cateau-Cambrésis (1559) gekozen. In 1559 waren de Nederlanden namelijk nog eendrachtig verenigd onder hun gezamenlijke landsheer Filips II, koning van Spanje, en onderdeel van het Spaans-Habsburgse Rijk. Verzet tegen het beleid van de wettige landsheer mondde uit in opstand en burgeroorlog die leidden tot een scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De Vrede van Munster in 1648 maakte weliswaar een einde aan de strijd tussen de Republiek der Verenigde Provinciën en de koningen van Spanje die traditioneel de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt genoemd, maar de oorlog tussen Spanje en Frankrijk ging in de Zuidelijke Nederlanden onverminderd door tot de Vrede van de Pyreneeën in 1659.

   
Titel Met vliegende vaandels en slaande trom

Ondertitel Oorlog in de Lage Landen 1559-1659
Auteur dr. C.M. Schulten
Rubriek Militaire geschiedenis
Omvang 160 Pagina's
Formaat 17,5 x 24,5 cm
Uitvoering Gebonden, geïllustreerd
Prijs € 25,00
ISBN 978 90 6707 595 4
Status Voorraad
   
 

TerugVolgende