Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst

TerugVolgende
 
 
Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950
Dit boek handelt over de wederopbouw, beproeving en uiteindelijke opheffing van het voormalig corps Binnenlands Bestuur, voorzover dit in de jaren na de Tweede Wereldoorlog op Java (inclusief Madoera) werkzaam was. In de naoorlogse jaren werden de BB-ambtenaren geconfronteerd met een situatie welke werd gekenmerkt door politisering van het Indisch bestuur en militarisering van de Nederlandse partij, een en ander onder druk van een ernstige politieke en militaire confrontatie met de Republiek IndonesiŽ. Deze situatie bemoeilijkte en veranderde niet alleen hun taakuitoefening, maar impliceerde tevens een bedreiging van hun loopbaan, hun aanwezigheid overzee en soms van hun leven en goed. Deze studie richt zich op de vraag hoe het BB zich qua organisatiestructuur, bemanning, middelen, bevoegdheden en taken aanpaste, welke specifieke oorzaken en overwegingen daaraan ten grondslag lagen en welke gevolgen die aanpassing had voor het functioneren van het corps en van het Nederlands gezag in het algemeen.
   
Titel Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst

Ondertitel Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950
Auteur dr. G.C. Zijlmans
Rubriek Nederlands-Indie/Indonesie
Omvang 374 Pagina's
Formaat 17,5 x 22,5 cm
Uitvoering Gebonden, geÔllustreerd
Prijs € 22,50
ISBN 90 6707 071 8
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende