Het Vliegerkruis

TerugVolgende
 
 
Voor initiatief, moed en volharding
Al spoedig na de capitulatie van 1940 moest men constateren dat de bestaande vooroorlogse onderscheidingen niet toereikend waren om de verschillende krijgsverrichtingen van vliegtuigbemanningsleden tijdens de meidagen passend te belonen. Door de Nederlandse regering in ballingschap werd daarom in 1941 het Vliegerkruis ingesteld. In deze uitgave worden alle personen, zowel Nederlanders als geallieerden, vermeld die onderscheiden zijn met het Vliegerkruis. Daarbij wordt informatie verstrekt over rang en functie van de gedecoreerden en hun krijgsmacjtonderdeel. Ook de betreffende mutatie


(plaats, tijdstip en aard van de krijgsverrichting) wordt vermeld. Tevens worden alle aan Nederlandse vliegtuigbemanningsleden verleende Britse dapperheidsonderscheidingen opgesomd.
   
Titel Het Vliegerkruis

Ondertitel Voor initiatief, moed en volharding
Auteur H.G. Meijer en R. Vis
Rubriek Militaire geschiedenis
Omvang 270 Pagina's
Formaat 22,5 x 28,5 cm
Uitvoering Gebonden, rijk ge´llustreerd
Prijs € 29,50
ISBN 90 6707 347 4
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende