Julius Constantijn Rijk (1787-1854)

TerugVolgende
 
 
Zeeman en minister
Toen Julius Costantijn Rijk zich in 1799 als 12-jarige knaap bij de Bataafse marine aanmeldde wees niets in de richting van een uitzonderlijke loopbaan. In de marine viel Rijk echter snel op door zijn intelligentie, persoonlijke moed en loyaliteit. De carrière van Rijk verliep voorspoedig: commandant op het linieschip De Zeeuw (1831-1835), commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medembik (1835-1839) en gouverneur-generaal van West-Indië (1839-1842). In 1842 volgde Rijks benoeming tot directeur-generaal. spoedig minister van Marine. Tijdens zijn ministerschap maakte Rijk een begin met de overschakeling op stoomschepen, liet hij een afzonderlijke inspectie voor de stoomvaartdienst instellen en verhoogde hij de efficiency binnen de marine-instituties. Opmerkelijk was zijn aanblijven als minister tijdens de turbulente politieke gebeurtenisen van 1848.
   
Titel Julius Constantijn Rijk (1787-1854)

Ondertitel Zeeman en minister
Auteur prof.dr. J.R. Bruijn e.a.
Rubriek Biografieen
Omvang 128 Pagina's
Formaat 17 x 24 cm
Uitvoering Paperback, geïllustreerd
Prijs € 18,00
ISBN 978 90 6707 269 4
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende