Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw

TerugVolgende
 
 
De betekenis van Straat Davis als vangstgebied
Bij Spitsbergen was de walvisvangst al in 1611 begonnen, in Sraat Davis – aan de ene kant begrensd door de Amerikaanse en Canadese kust, aan de andere kant door die van West-Groenland – nam de walvisvangst pas in 1719 een aanvang. In dit boeiende onderzoek naar de betekenis van Straat Davis als vangstgebied komt allereerst het dagelijkse leven van een walvisvaarder ter sprake. Duidelijk blijkt dat men de tijd in het vangstgebied met meer vulde dan alleen het vangen en verwerken van walvissen; er werd bewust contact gezocht met bemanningen van andere schepen of kustbewoners. Met behulp van scheeps- en vangstlijsten van de Groenlandvaart en de vaart op Straat Davis wordt vervolgens de plaats verduidelijkt die Straat Davis, enerzijds door de inzet van schepen, anderzijds door de vangstopbrengsten innam in de Arctische walvisvaart. Tevens wordt nagegaan hoe de bedrijfsresultaten voor de reders uitvielen. Ten slotte worden de neveneffecten van de walvisvaart in het gebied beschreven.
   
Titel Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw

Ondertitel De betekenis van Straat Davis als vangstgebied
Auteur dr. Jurjen R. Leinenga
Rubriek Walvisvaart
Omvang 240 Pagina's
Formaat 17,5 x 24.5 cm
Uitvoering Gebonden, geïllustreerd
Prijs € 22,50
ISBN 90 6707 365 2
Status Uitverkocht
 

TerugVolgende